Praktische info - reserveren parkeerplaatsen voor verhuis, levering, ... in Koksijde

Praktische info - reserveren parkeerplaatsen voor verhuis, levering, ... in Koksijde

Regelmatig krijgen we de vraag wie er gecontacteerd moet worden voor het reserveren van parkeerplaatsen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van een meubellift voor een verhuis, levering van meubilair, verbouwingswerken, ...
Het reserveren van parkeerplaatsen voor verhuis, levering, plechtigheid, ... wordt 1 week vooraf aangevraagd. Het aanvragen van een parkeerverbod is enkel mogelijk op plaatsen waar reglementaire parkeerplaatsen voorzien zijn en per dag wordt een bedrag van 70 euro aangerekend voor het reserveren van 1 tot max. 6 parkeerplaatsen.

Een parkeerverbod kan aangevraagd worden aan het loket van de dienst Technisch Bureau, Zeelaan 303 te 8670 Koksijde, via mail op technischbureau@koksijde.be of via het elektronisch aanvraagformulier. Een aanvraag via mail of het elektronisch formulier wordt pas als definitief beschouwd bij het ontvangen van een bevestigingsmail waarin een volgnummer voor de aanvraag wordt toegekend.
Indien er geen reglementaire parkeerplaatsen zijn en je een deel van de openbare weg inneemt (bijvoorbeeld voetpad, fietspad, rijweg, …), moet je een aanvraag voor inname openbaar domein doen. Je kan je richten tot de dienst Stedenbouw voor meer informatie hierover, 058/53 34 38 ofwel via het mailadres postbus_inname@koksijde.be.