Duidelijkheid omtrent woonbonus

Duidelijkheid omtrent woonbonus

Sinds het nieuwe Vlaamse regeerakkoord, waarbij aangekondigd werd dat de woonbonus zou afgeschaft worden en ter compensatie de verkooprechten verlaagd zouden worden, heerste er heel wat onduidelijkheid rond de praktische gevolgen.
Op vrijdag 12 oktober heeft de Vlaamse Regering duidelijkheid verschaft rond het uitdoven van de woonbonus en de verlaging van het verkooprecht. Wie de authentieke lenings- en koopakte dit jaar nog laat verlijden, geniet de geïntegreerde woonbonus voor de eigen woning. Als de authentieke lenings- en koopakte in 2020 wordt verleden, geldt voor de enige gezinswoning het verder verlaagde tarief van 6% (of 5% bij een ingrijpende energetische renovatie).

Met deze regeling valt niemand uit de boot valt. Je geniet ofwel nog de woonbonus, ofwel het verlaagde verkooprecht, afhankelijk van de datum waarop de aktes worden verleden.