Verkooprechten in Vlaanderen - vermindering voor gezinswoning

Verkooprechten in Vlaanderen - vermindering voor gezinswoning

Sinds juni 2018 spreken we niet meer over de welomgekende registratierechten, maar over de "verkooprechten". Verder werden ook de mogelijkheden voor vermindering in een nieuw jasje gestoken. Lees meer hieronder, en in de brochure opgesteld door onze beroepsfederatie CIB!
Koop je in Vlaanderen een woning, dan moet je ‘het Vlaams verkooprecht’ betalen. Voor 2015 hadden we het nog over ‘registratierechten’. Die oude benaming klinkt ook vandaag nog een stuk vertrouwder in de oren.
Op 1 juni 2018 werd deze belasting ingrijpend hervormd. Het standaardtarief van 10% is daarbij behouden gebleven. Dat betaal je bij de aankoop van een tweede verblijf, een woning om te verhuren, een bouwgrond, … Tegelijkertijd werd het befaamde ‘klein beschrijf’ afgeschaft. In de plaats is er een nieuw kortingstarief gekomen van 7% voor de aankoop van de gezinswoning. In deze brochure geven we wat meer tekst & uitleg bij wat je als koper zeker over moet weten.