Asbestinventaris binnenkort verplicht bij verkoop

Asbestinventaris binnenkort verplicht bij verkoop

Wie binnenkort een woning verkoopt, zal na de zomer (2019) verplicht een asbestinventaris moeten laten opmaken voor de verkoop van elk huis dat vóór 2001 is gebouwd.
Het decreet dat de invoering van een asbestinventarisattest regelt is in maart 2019 goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Wie een woning verkoopt die voor 2001 werd gebouwd, zal in de toekomst over een dergelijk attest moeten beschikken. De exacte datum van inwerkingtreding van deze verplichting moet nog vastgelegd worden, maar zou er allicht tegen het einde van dit jaar komen. Zo werd ons verteld na contactname met het kabinet van minister Koen Van den Heuvel.
De inhoud van het attest zal meegedeeld moeten worden bij het sluiten van de onderhandse verkoopsovereenkomst. In alle authentieke akten neemt de notaris dan op of een geldig asbestinventarisattest is overhandigd aan de verwerver. Het attest zal aan de koper de nodige info verschaffen over het al dan niet aanwezig zijn van asbest in de woning. Er wordt vermoed dat er in de Vlaamse gebouwen nog ruim 2 miljoen ton asbesttoepassingen aanwezig zouden zijn.
Het asbestinventarisattest zou vanaf 2022 ook worden opgenomen in de digitale woningpas. De inventaris zal worden opgemaakt door een gecertificeerde asbestdeskundige. De gegevens hieruit worden behandeld door de OVAM die een asbestinventarisattest genereert.
Foto's
  • Asbest