Aufgaben des Hausverwalters

Vlot verloop van de jaarlijkse vergadering

Onze diensten staan in voor het organiseren van de algemene vergaderingen + opstellen van verslagen. Belangrijker is de voorbereiding hiervan. Alle eigenaars worden op voorhand aangeschreven met de vraag of ze specifieke punten behandeld willen zien. Samen met de raad van mede-eigendom wordt nadien de agenda van de vergadering opgesteld. Tegen de algemene vergadering zorgen wij ervoor dat de diverse punten voorbereid worden (aanvragen van offertes, bijkomende inlichtingen, ...).

Resultaat: een heel snelle tegelijk effectieve manier van vergaderen. En daar vaart iedereen goed bij.


Duidelijk financieel beheer

Jaarlijks maken we gedetailleerde kostenopgaven op per verdeelsleutel, plus een kostenverdelingstabel en een individueel rekeninguittreksel. Wij beschikken hiervoor over een uitgekiend softwarepakket: accuraat en flexibel, maar vooral heel transparant voor de eigenaar.

Per gebouw werken we met afzonderlijke rekeningen (zichtrekening en renteboekje). Da’s veel overzichtelijker. Ook het reservefonds staat op een afzonderlijke rekening. Tenminste om het jaar worden de rekeningen dan gecontroleerd door de raad van mede-eigendom en de aangestelde rekeningcommissaris. Uiteraard kan elke eigenaar tussendoor de rekeningen nakijken. Kortom: helderheid troef, op elk moment.


Deskundige uitvoering van onderhoud en herstellingswerken

Wij werken samen met verschillende firma's waar wij het volste vertrouwen in hebben. Dat neemt niet weg dat we voor heel wat werken vergelijkende prijsofferten aanvragen. Zodra over de uitvoering werd beslist, zorgen wij voor een stipte en kwalitatieve opvolging. We gaan hierbij heel nauwgezet tewerk, in het voordeel van elke eigenaar.


Periodiek toezicht op het gebouw

Regelmatig voeren wij een inspectieronde uit in het gebouw. Hiermee pogen we eventuele problemen of schade vroegtijdig op te merken. Voor het te laat is. Beter voorkomen dan genezen!

Onze werkwijze is op de volgende basisprincipes gestoeld:

 • Correcte en eerlijke dienstverlening naar onze klanten toe.
 • Open communicatie en volledige informatie.
 • Duidelijke prijszetting, zonder verrassingen achteraf.
 • Volledige informatisering van het administratief en financieel beheer.
 • Wij werken steeds verder om ons werk op een zo correct, eenduidig en eenvoudig mogelijke manier voor te stellen.
 • Stipte opvolging van het beheer van het gebouw door de zaakvoerder.
 • Permanente opleiding om de recentste evoluties en wetten te kunnen volgen.

Bereikbaarheid

Ons kantoor is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 verbonden met een permanentiedienst. Op die manier worden dringende problemen onmiddellijk opgelost.


Wetgeving

 • De nieuwe, aangepaste wet op mede-eigendom is sedert 1 september 2010 van kracht.
 • Elk appartementsgebouw valt onder de toepassing van deze nieuwe wetgeving en die vereist een erkend en vakbekwaam syndicus.
 • Daarnaast is er ook de “Deontologie van de vastgoedmakelaar en de syndicus”, die de taken van een syndicus verder vastlegt. Andere wetgevingen, zoals de wet inzake de veiligheidscoördinatie, brandveiligheid, en reglementering van liften, zorgen ervoor dat enkel de professionele syndicus nog een goede dienstverlening kan verzekeren.

Wenst u een gepersonaliseerd voorstel?

 • Contacteer ons kantoor!
 • Peter Bonhomme, Erkend Vastgoedmakelaar bij het Beroepsinstituut B.I.V. bezorgt u graag en volledig vrijblijvend een uitgebreid voorstel.

Een goed beheer begint bij een goed eerste contact!